• Imprimeix

L'Observatori

 

L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) té la missió d'afavorir la transparència, el retiment de comptes i la generació de coneixement del sector salut a Catalunya, posant a disposició de gestors, professionals, estudiosos, ciutadans i administració, la informació necessària amb imparcialitat, credibilitat i rigor. Dins de l'OSSC s'emmarquen observatoris de temàtiques específiques com és el cas de l'Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, o l’Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya.

 

L’OSSC és un dels àmbit d’actuació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).