• Imprimeix

Sistema sanitari

Recursos del sistema sanitari

En aquest apartat trobareu la informació més actual, informes d'anys anteriors, documents metodològics, estudis específics i enllaços vinculats amb els recursos del sistema sanitari.

Activitat del sistema sanitari

En els següents apartats trobareu els principals resultats relacionats amb l'activitat del sistema sanitari procedents de fonts com els conjunts mínims bàsics de dades d'activitat assistencial, les històries clíniques dels pacients i altres registres d'activitat de finançament públic i privat.

Costos i eficiència

En els següents apartats trobareu les dades de pressupost i despesa gestionada sota la responsabilitat del Departament de Salut i podràs accedir als informes sobre la situació economico-financera de les entitats que ofereixen serveis sanitaris de finançament públic.

Qualitat i satisfacció

En els següents apartats trobareu els principals resultats en qualitat, tant des de la visió transversal de les diverses iniciatives de benchmarking, com específicament per a cadascuna de les dimensions de la qualitat (accés als serveis, efectivitat clínica, seguretat i satisfacció).