• Imprimeix

Reproducció humana assistida

En aquest apartat trobareu la informació més actual, informes d'anys anteriors, documents metodològics, estudis específics i enllaços vinculats amb el tema de la reproducció humana assistida.

La unitat responsable de la gestió de la informació de reproducció humana assistida és el Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut.