• Imprimeix

Estat de salut i estils de vida

Informació general i enquestes de salut

En els següents apartats trobareu els resultats de les enquestes de salut de Catalunya, informes i butlletins periòdics amb informació general i epidemiològica.

Temes específics de salut

Aquí trobareu informació sobre la incidència, prevalença i altres indicadors de problemes de salut específics en la població de Catalunya.

Temes específics d'estils de vida

En els propers apartats trobareu informació de temes relacionats amb els estils de vida de la població catalana.

Mortalitat

En aquest apartat trobareu la informació més actual, informes d'anys anteriors, documents metodològics, estudis específics i enllaços vinculats amb el tema de la mortalitat segons causes de mort.La unitat responsable de la gestió de la informació de mortalitat és el Servei d'Informació i Estudis del Departament de Salut.