• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Indicadors de salut

En aquest apartat trobareu informació, en forma d’indicadors, sobre els principals temes relacionats amb l’estat de salut de la població de Catalunya. Cada indicador inclou una descripció del fenomen que mesura i una selecció de taules construïdes a partir de les darreres dades disponibles. Les taules inclouen evolutius i resultats per edat, sexe, territori i condició social. Podeu cercar informació de les següents categories:

  • Àmbit de la informació: 1.Demogràfic i social / 2.Estils de vida / 3.Estat de salut / 4.Utilització de serveis sanitaris
  • Subàmbit de la informació: Percepció de salut / Problemes de salut / Mortalitat / Farmàcia / Hospitalització d’aguts
  • Origen principal de les dades: Enquesta de Salut de Catalunya / Registre de Mortalitat / Registre de Tuberculosi / Registre Central d’Assegurats / Registre d'Interrupcions voluntàries de l'embaràs / SIIS (Sistema Integrat d'Informació de Salut) / CMBD HA

Cercador:


Nom de l'indicador Àmbit de la informació Subàmbit de la informació Origen principal de les dades
Població assegurada pel CatSalut 1.Demogràfic i social SIIS (Sistema Integrat d'Informació de Salut)
Percentatge de sobreenvelliment 1.Demogràfic i social SIIS (Sistema Integrat d'Informació de Salut)
Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs 1.Demogràfic i social Registre d'Interrupcions voluntàries de l'embaràs
Població amb doble cobertura sanitària 1.Demogràfic i social Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença de sedentarisme 2.Estils de vida Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença de consum de tabac 2.Estils de vida Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença de consum de risc d'alcohol 2.Estils de vida Enquesta de Salut de Catalunya
Població amb percepció de bona salut 3.Estat de salut Percepció de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença d'excés de pes declarat en adults 3.Estat de salut Problemes de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença declarada de diabetis 3.Estat de salut Problemes de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Taxa d'incidència de diabetis tipus 1 3.Estat de salut Problemes de salut Registre de diabetis tipus 1
Prevalença de malaltia o problema de salut crònic 3.Estat de salut Problemes de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença de risc de patir trastorn mental en adults 3.Estat de salut Problemes de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Prevalença de discapacitat en adults 3.Estat de salut Problemes de salut Enquesta de Salut de Catalunya
Taxa d’incidència de tuberculosi 3.Estat de salut Problemes de salut Registre de Tuberculosi
Esperança de vida 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat evitable 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per accidents de trànsit 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per bronquitis, emfisema, asma i MPOC 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per malalties cerebrovasculars 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per malalties isquèmiques del cor 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per suïcidis i autolesions 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per tumor maligne de budell gros, recte i anus 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per tumor maligne de mama 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa de mortalitat per tumor maligne de pulmó 3.Estat de salut Mortalitat Registre de Mortalitat
Taxa d’hospitalització d’aguts 4.Utilització de serveis sanitaris Hospitalització d’aguts CMBD HA
Receptes per habitant 4.Utilització de serveis sanitaris Farmàcia SIIS (Sistema Integrat d'Informació de Salut)