• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Indicadors de salut comunitària

Per desplegar l’orientació comunitària és fonamental disposar de dades fiables i robustes per àrees petites, que permetin fer una primera aproximació al diagnòstic comunitari. Per tal de facilitar aquesta part metodològica de l’acció comunitària, en el marc del PINSAP i de l’ENAPISC, s’han seleccionat un conjunt d’indicadors bàsics a nivell d’ÀBS. Els indicadors es presenten sistemàticament per sexe i territori i s’actualitzaran anualment. Aquests indicadors permetran als professionals realitzar un informe de salut de forma àgil i sistemàtica.

 

Si voleu podeu contactar amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic: comsalut@gencat.cat