• Imprimeix

Indicadors

A la pàgina d'Indicadors de salut i publicacions trobareu els indicadors i les publicacions sobre els principals aspectes relatius a la salut de la població catalana: estat de salut declarat, causes de mortalitat, activitat del sistema sanitari.

Indicadors de salut

Informació, en forma d'indicadors, sobre els principals temes relacionats amb l'estat de salut de la població de Catalunya

Publicacions

A la pàgina de Publicacions trobareu informació sobre la salut de la població de Catalunya i l'ús dels serveis sanitaris, en forma d'informes periòdics, aplicacions i documents metodològics. També hi trobareu enllaços a pàgines Web d'altres institucions nacionals i internacionals.

Catalunya dins d'Europa

Informació dels aspectes més rellevants de la salut i el sistema sanitari de Catalunya comparada amb un grup de països de la Unió Europea

Sistema sanitari català en 2'

Infografies sobre l'actualitat del sistema sanitari català