• Imprimeix

Informes

La Central de Resultats és un instrument que mesura, avalua i difon els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). La Central de Resultats també mesura, avalua i difon informació dels centres de recerca biomèdica i instituts d’investigació sanitària.