• Imprimeix

Mapa Web

L'Observatori

El web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya recull els principals productes d?informació elaborats pels agents del sistema de salut de Catalunya, facilitant la seva localització, consulta i accés en diferents formats, incloent les dades obertes. L?Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és també l?espai on altres Observatoris específics inclouen els seus serveis: L?Observatori d?Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, actualment en funcionament, i els Observatoris de Prescripció Farmacèutica i dels professionals, de futura creació. L?Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) s?encarrega de la coordinació de l?OSSC, en el marc del Pla de Salut 2011-2015  

Central de Resultats

La Central de Resultados mide, evalúa y difunde los resultados en salud y calidad obtenidos por los distintos agentes que integran el sistema sanitario. Es un producto cuantitativo orientado a la toma de decisiones y con capacidad de comparación, de manera que se convierte en un “mapa de resultados” del sistema sanitario. La Central de Resultados permite:

 

  • Obtener conocimiento periódico del sistema sanitario
  • Efectuar comparaciones entre entidades
  • Elaborar un análisis sistémico y de territorios


Cada uno de los indicadores medidos se define de forma precisa, y el alcance territorial y temporal es técnicamente robusto para el análisis de comparaciones y tendencias. Los indicadores están agrupados en áreas conceptuales de análisis (estado de salud, calidad asistencial, eficiencia y sostenibilidad), se comparan según líneas asistenciales o de prestación de servicios, territorios y proveedores, y están desagregados por edad y sexo.

Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya

L'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) té com a objectius recopilar, validar, endreçar i difondre el coneixement generat, principalment, en el sistema sanitari de Catalunya, a partir de les múltiples experiències d'innovació que s'estan desenvolupant.

Indicadors

A la pàgina d'Indicadors de salut i publicacions trobareu els indicadors i les publicacions sobre els principals aspectes relatius a la salut de la població catalana: estat de salut declarat, causes de mortalitat, activitat del sistema sanitari.

Dades obertes

El Govern de la Generalitat s'ha compromés a l'obertura de dades de caràcter públic, amb l'objectiu de fer-les transparents a la ciutadania, a més de fomentar l'ús i la reutilització de la informació generada per l'administració. Les dades estan agrupades en un portal comú tal com marquen els estàndards promoguts per l'organisme internacional W3C (World Wide Web Consortium). El projecte de dades obertes de gencat se suma així a les tendències internacionals Open Data i vetlla per les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas, segons l'acord de Govern de novembre de 2010.

 

El Departament de Salut està treballant perquè moltes de les dades recollides des de l'Observatori i altres d'interès sanitari segueixin el procés d'obertura de forma coordinada amb el portal gencat, on ja es poden consultar tots els arxius disponibles relacionats amb temes de salut. Els arxius alliberats permeten, a més, desenvolupar eines de visualització i seguiment com és el cas de Diagnosticat, un portal de l'ICS que mostra gairebé en temps real les dades de diagnòstics de malalties que s'estan produint a una gran majoria de centres d'Atenció Primària de Catalunya